ИСС поиска в Плана за възстановяване измерител за конвергенцията

ИСС поиска в Плана за възстановяване измерител за конвергенцията Снимка: pixabay.com

При възстановяване на икономиката българите трябва да достигнат 75% от средноевропейската паритетна покупателна способност, коментира вицепремиерът Томислав Дончев

В Националния план за възстановяване и устойчивост на България да се включи обобщен измерител, който да отразява реалната степен на конвергенция на страната спрямо средноевропейските равнища на доходи и БВП и той да бъде водещ елемент в цялата програма. За това настоява в становището си Икономическият и социален съвет (ИСС) и дава конкретни предложения във връзка с подготовката на Плана. При консултации за проекта вицепремиерът Томислав Дончев съобщи, че всяка година до 2026 г. чрез него ще се осигурява по 1% ръст на БВП за България.

При възстановяване на икономиката чрез този план българските граждани трябва да достигнат 75% от средноевропейската паритетна покупателна способност, което също е една от целите“, заяви още вицепремиерът.

Планът за възстановяване и устойчивост на България се разработва в контекста на европейския Механизъм за възстановяване и устойчивост като част от мащабния план на ЕС Next Generation EU. На основание на проекта, който доскоро бе предоставен за публично обсъждане, България ще получи достъп до средства за възстановяване

Становището на ИСС представлява институционализираната консенсусна позиция на представителните работодателски и синдикални организации и на други неправителствени организации.

Докладчиците по становището на ИСС Радосвет Радев и Пламен Димитров инициираха обсъждането на проекта на правителството, подчертавайки неговата актуалност и значимост за преодоляване на  негативните последици от пандемията COVID-19.

В дискусията с вицепремиера Томислав Дончев освен членовете на ИСС взе участие и избраният от Народното събрание нов председател на ИСС Зорница Русинова.

ИСС обръща внимание на правителството, че е необходимо в плана да се обособи специална област за пазара на труда с адекватно финансиране, както и да се отдели необходимото място и финансиране и на системата за социално подпомагане. 

При представяне на становището на ИСС Пламен Димитров и Мария Минчева подчертаха, че представеният от правителството проект на Плана за възстановяване и устойчивост трябва да да се конкретизира с ясни реформи, с инвестиционни проекти и с индикатори за изпълнение.  В документа си ИСС настоява да се посочат зададените крайни цели и задачи по четирите основни стълба на плана.

ИСС прави и редица предложения за структурни промени в проекта на Плана. Една от тях е да да се ускори реализацията му, като се обвърже с целите на все още неприетия национален план за развитие „България 2030“.

Според Томислав Дончев преговорите с Европейската комисия по Плана за възстановяване и устойчивост продължават и се очаква в края на януари да се оформи окончателният му вариант.

Вицепремиерът приема част от предложенията на Икономическия и социален съвет за преструктуриране на проекта с отделяне на повече внимание на пазара на труда и социалната сфера, съобщиха от ИСС.

Дончев напомни, че възстановяването на икономиката в кризата от COVID-19 е основен приоритет на правителството, което ще използва различни инструменти и механизми за финансиране, като целта е да се смекчат негативите от демографската тенденция, да се ускори дигитализацията на икономиката за постигане на кръгова икономика.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: