Анализатори допускат изчезването на 14 милиона работни места в света до 2027 г.

Анализатори  допускат изчезването на 14 милиона работни места в света до 2027 г.

Анализатори на Световния икономически форум: 14 милиона работни места в света ще изчезнат до 2027 г.

Проучване на Световния икономически форум сред 800 компании прогнозира, че ще бъдат създадени 69 милиона работни места, а 83 милиона ще бъдат съкратени до 2027 г. Инфлацията и слабият икономически растеж ще бъдат основната причина за това.
 

До 2027 г. глобалните работодатели планират да създадат 69 милиона работни места и да съкратят 83 милиона, според доклад на Световния икономически форум (WEF), базиран на проучвания на повече от 800 компании. Това съобщава CNN.

В доклада се казва, че нетната загуба на работни места ще бъде 14 милиона - или 2% от текущата заетост. Създаването на работни места ще бъде повлияно положително от прехода към възобновяеми енергийни източници; а намалението - снижаване на икономическия растеж и увеличаване на инфлацията.

Както положително, така и отрицателно, въвеждането на изкуствен интелект (ИИ) ще се отрази на броя на работните места. Според прогнозата на WEF, от една страна, заетостта на специалисти в тази област (анализатори на данни, експерти по машинно обучение и киберсигурност) ще нарасне средно с 30% за пет години. От друга страна, секретарите или служителите за въвеждане на данни ще загубят работата си - общо 26 милиона работни места.
 

Досега WEF отбелязва, че ИИ изпълнява 34% от определени задачи, свързани с бизнеса. Спрямо 2020 г. показателят леко се повишава. В допълнение, работодателите са станали по-малко оптимистични за по-нататъшния му растеж. Според проучването до 2027 г. 42% от задачите ще бъдат автоматизирани, а през 2020 г. се очакваше до 2025 г. цифрата да достигне 47%.

 

Инвестиционната банка Goldman Sachs публикува доклад в края на март, според който ИИ може да се превърне в еквивалент на 300 милиона работни места. Според банката изкуственият интелект ще може да изпълнява до 46% от задачите в административния сектор и до 44% в юриспруденцията. Въпреки това работата в строителството или поддръжката ще може да се автоматизира само с 6 и 4% съответно.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: