14 март - Международен ден на числото π

14 март - Международен ден на числото π Снимка: earth-chronicles

На 14 март в света се отбелязва един от най-необичайните празници - Международният ден на числото "Пи" (International Pi Day).

Денят е отбелязан за първи път през 1988 г. в научно-популярния музей Експлораториум в Сан Франциско (San Francisco Exploratorium), а неофициалният празник е измислен от физика от Сан Франциско Лари Шоу година по-рано. Той забелязва, че в американската система за запис на датите (месец/ден) денят 14 март -  3/14-съвпада с първите цифри на числото π = 3,14…

Срещаме това необичайно число още в началните класове в училище, когато започнем да изучаваме кръг и окръжност. Числото π е математическа константа, изразяваща отношението на обиколката на окръжност към дължината на нейния диаметър. В цифрово изражение, πзапочва като 3.141592 ... и има безкрайна математическа продължителност.

Такова внимание към математическата "персона" никак не е случайно. Много учени смятат, че разгадаването на числото Пи ще открие за човечеството тайната на устройството на Вселената. Някои хора, които са изключително запалени по числото се състезават, за да влязат в книгата на рекордите на Гинес (индиецът Раджвир Мина например е възпроизвел около 70 хиляди цифри след десетичната запетая).

В ежедневните изчисления се използва опростено изписване на числото, оставяйки само два знака след десетичната запетая - 3,14. Разглеждайки този знак, веднага става очевидно защо днес се отелязва Денят на числото "Пи".

Според експерти това число е открито от вавилонски магове. Използва се при строителството на известната Вавилонска кула. Обаче недостатъчно точното изчисляване на стойността на "Пи" довежда до краха на целия проект. Възможно е тази математическа константа да е била и в основата на изграждането на легендарния храм на цар Соломон.

Прави впечатление, че международният Ден на числото "Пи", случайно или умишлено, съвпада с рождения ден на един от най-видните физици на нашето време - рождения ден на Алберт Айнщайн (Albert Einstein - 1879-1955).

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: