Доходите на домакинствата през третото тримесечие нарастват с 21,1%

Доходите на домакинствата през третото тримесечие нарастват с 21,1% Снимка: НСИ

Това показват данните на Националния статистически институт

Общият доход средно на лице от домакинство през третото тримесечие на 2022 г. е  2 346 лв. и нараства с 21,1% спрямо същото тримесечие на 2021 година.

В структурата на общия доход с най-висок относителен дял е доходът от работна заплата (53,3%), следван от доходите от пенсии (34,2%) и от самостоятелна заетост (4,9%). Спрямо третото тримесечие на 2021 г. относителният дял на дохода от работна заплата намалява с 4,9 процентни пункта, а на доходите от самостоятелна заетост - с 0,5 процентни пункта. Делът на доходите от пенсии нараства с 5,5 процентни пункта.

Фиг. 1. Структура на общия доход на домакинство през третото тримесечие на 2021 и 2022 г.

В номинално изражение през третото тримесечие на 2022 г. в сравнение със същото тримесечие на 2021 г. доходите средно на лице от домакинство по източници на доход се променят, както следва:

  • Доходът от работна заплата нараства от 1 129 на 1 249 лв. (с 10,7%);
  • Доходът от самостоятелна заетост се увеличава от 105 на 116 лв. (с 9,9%);
  • Доходите от пенсии се увеличават от 557 на 801 лв. (с 43,9%);
  • Доходите от социални обезщетения и помощи нарастват от 40 на 53 лв. (с 32,1%).

 

През третото тримесечие на 2022 г. относителният дял на паричния доход на домакинствата в общия доход е 98.9%, а делът на дохода от натура - 1,1%.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: