Доверието на потребителите през юли се покачва с 3,0 пункта

Доверието на потребителите през юли се покачва с 3,0 пункта Снимка: НСИ

Тоова показват данните на НСИ от наблюдението на потребителите през юли 2022 г.

През юли 2022 г. общият показател на доверие на потребителите се покачва с 3.0 пункта спрямо априлското си равнище, което се дължи главно на повишеното доверие сред градското население (фиг. 1).

Мненията на потребителите за развитието на общата икономическа ситуация в страната през последните дванадесет месеца, както и очакванията за следващите дванадесет месеца, са по-малко негативни спрямо предходното наблюдение. 

В сравнение с април се наблюдава и намаление на песимизма в оценките им за настъпилите промени във финансовото състояние на техните домакинства през последните дванадесет месеца и в очакванията им за следващите дванадесет месеца.

По отношение на безработица в страната през следващите дванадесет месеца очакванията са, че тя ще остане приблизително на априлското си равнище.

През юли оценките на потребителите за изменението на потребителските цени през последните дванадесет месеца са неблагоприятни. Същевременно обаче инфлационните им очаквания за следващите дванадесет месеца са по-слабо изразени (фиг. 7).

Последната анкета отчита малко по-позитивна нагласа в намеренията на потребителите относно извършването наразходи за покупка на предмети за дълготрайна употреба[ и за „подобрения в дома“ през следващите дванадесет месеца.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: