Увеличение на цените на производител през месец май с 38,2% отчете НСИ

Увеличение на цените на производител през месец май с 38,2% отчете НСИ Снимка: twitter.com

Отчетеното повишение е на годишна база

Общият индекс на цените на производител (PPI) в България нараства през май с 38,2% спрямо същия месец на 2021 г., като това представлява забавяне на производствената инфлация от 40,2% през април, сочат данните на Националния статистически институт (НСИ).

С 83,8% са се увеличили цените при производството и разпределението на газ, електрическа и топлинна енергия през май спрямо година по-рано след техен ръст с близо 94% през април.

През май спрямо същия месец на 2021 г. цените в преработващата промишленост са с 29,4% по-високи, а в добивната промишленост - с 11,3 %.

Цените при производството на хранителни продукти нарастват с 25,5%, при производството на дървен материал и на мебели - с 28,3%, докато цените при производството на химически продукти се повишават през май с 40,2%, а на хартия и хартиени изделия - с 29,4 на сто.

Производствени цени през май нарастват спрямо предходния месец с 0,4%, като повишението на месечна база в преработващата промишленост е с 2,6%, а в добивната - с 0,2%, докато цените при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ намаляват през май с 4% спрямо април.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през май 2022 г. намалява с 0,1% спрямо предходния месец и нараства с цели 47,7% спрямо същия месец на 2021 г.

Индексът на цените на производител на международния пазар през май 2022 г. се увеличава с 1,3% спрямо април и нарастват с 24% спрямо 2021 година.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: