За грешките на държавата продължаваме да плащаме всички

За грешките на държавата продължаваме да плащаме всички Снимка: https://pixabay.com/

Правителството одобри изплащането на общо 14 850 евро за обезщетения след споразумения по шест жалби пред ЕСПЧ

Жалбоподателите по шест жалби, висящи пред ЕСПЧ, се оплакват от лошите санитарно-битови условия в затворите и арестите, в които са пребивавали през различни периоди от време, и в частност от пренаселеност в килиите, наличие на насекоми/гризачи, липса на свеж въздух и естествена светлина и др.

Жалбоподателите повдигат оплаквания и от неефективното вътрешноправно средство за защита.

Те са предявили искове и са получили обезщетения за неимуществени вреди от националните административни съдилища, но размерът на присъдените обезщетения е по-нисък от стандартите на ЕСПЧ за справедливо обезщетение.

Настоящите жалби са сходни с делата „Нешков и други срещу България“, № 36925/10 и 5 други, 27 януари 2015г.; „Димитър Ангелов срещу България ", № 58400/16, 21 юли 2020г. и др. и представляват добре установена практика на Съда.

В светлината на константната си практика ЕСПЧ съдейства на страните да постигнат приятелски споразумения и жалбоподателите приеха предложените условия на споразуменията.

За извънсъдебното уреждане на спора със сключване на шест приятелски споразумения, българското правителство прие да изплати на жалбоподателите обезщетения в общ размер на 14 850 евро за всички неимуществени вреди, разходи и разноски.

Правителството одобри и изплащането на общо 15 700 евро за обезщетения след споразумения по шест жалби пред ЕСПЧ

Жалбоподателите по шест жалби, висящи пред ЕСПЧ, се оплакват от лошите санитарно-битови условия в затворите и арестите, в които са пребивавали през различни периоди от време, и в частност от пренаселеност в килиите, наличие на насекоми/гризачи, липса на свеж въздух и естествена светлина и др.

Жалбоподателите повдигат оплаквания и от неефективното вътрешноправно средство за защита. Те са предявили искове и са получили обезщетения за неимуществени вреди от националните административни съдилища, но размерът на присъдените обезщетения е по-нисък от стандартите на ЕСПЧ за справедливо обезщетение.

Настоящите жалби са сходни с делата „Нешков и други срещу България“, № 36925/10 и 5 други и представляват добре установена практика на Съда.

В светлината на константната си практика ЕСПЧ съдейства на страните да постигнат приятелски споразумения и жалбоподателите приеха предложените условия на споразуменията.

За извънсъдебното уреждане на спора със сключване на шест приятелски споразумения, българското правителство прие да изплати на жалбоподателите обезщетения в общ размер на 15 700 евро за всички неимуществени вреди, разходи и разноски.

Правителството одобри изплащането на общо 25 350 евро обезщетения след споразумения по пет жалби пред ЕСПЧ

Жалбоподателите по пет жалби пред ЕСПЧ се оплакват от пренаселеност и лоши санитарно-битови условия в затворите, в които са пребивавали през различни периоди от време. Те са завели искове и четирима от тях са получили обезщетения за неимуществени вреди от националните административни съдилища. Размерът на присъдените обезщетения обаче е по-нисък от стандартите на ЕСПЧ за справедливо обезщетение. Един от жалбоподателите е завел иск пред националния съд, но не е получил обезщетение.

Разглежданите жалби са сходни с жалбите по пилотното дело на ЕСПЧ „Нешков и други срещу България“, № 36925/10, 27 януари 2015 г. и представляват добре установена практика на Съда.

В светлината на константната си практика ЕСПЧ съдейства на страните да постигнат приятелски споразумения, ако българското правителство се съгласи да заплати на жалбоподателите по петте жалби обезщетения в общ размер на 25 350 за всички вреди, разходи и разноски.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: