След изтеглянето на „Vera SU“ ще продължат да изследват крайбрежните води

След изтеглянето на „Vera SU“ ще продължат да изследват крайбрежните води Снимка: dariknews.bg

След изтеглянето на „Vera SU“ екипите за наблюдение продължават да следят състоянието на морските води

И след приключване на действията по разтоварване и обезопасяване на авариралия кораб „Vera SU“, екипите за наблюдение на МОСВ продължават всекидневно да следят на място състоянието на морските води край Камен бряг с цел проследяване на стойностите на наблюдаваните до момента показатели.

 Продължава ежедневният мониторинг от бреговия пункт на 60 метра южно от мястото, на което беше заседнал корабът. 

Допълнителният площен мониторинг от 7 пункта ще продължи през следващите две седмици съгласно утвърдения план. Пунктовете са съобразени с посоката на преобладаващото морско течение. Разположението им позволява проследяване на потенциално въздействие върху морската околна среда в по-дългосрочен план чрез провеждане на периодични моделирани изследвания на крайбрежните морски води.

 Предстои МОСВ да предостави обобщена информация за резултатите от оценката на въздействието върху акваторията на Черно море в района на защитена местност „Яйлата“, която е  възложена на Института по океанология към БАН по задание на Изпълнителната агенция по околна среда.

 В техническото задание са определени дейности за анализ на очакваните въздействия върху морските организми и върху екологичното състояние на морските води и за оценка на възможни щети върху морската флора и фауна, морските хабитати и крайбрежните морски води.

На Института по океанология е възложено също въз основа на анализите и оценките да се направят изводи, има ли и в каква степен увреждане на видове и природни местообитания, предмет на опазване, и на видове със стопанско значение в морската среда; нанесени ли са и в каква степен екологични щети върху запазването на „благоприятно консервационно състояние“ на защитената местност, по смисъла на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети.

Последвайте ни в ТЕЛЕГРАМ

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: