Промени в закона отварят врата за безразборно изсичане на гори

Промени в закона отварят врата за безразборно изсичане на гори

Спорното предложение е внесено от ВМРО през Закона за пчеларството

ВМРО внесоха предложение за промяна в Закона за пчеларството, която ще даде възможност на кметовете да разрешават сеч в земеделски земи. Предложението е в рамките на един декар кметовете на кметства да могат да разрешават сеч на дървета, уточни пред БНР Александър Сабанов, депутат от ВМРО и вносител на предложението. „С тази поправка хората, които искат да спазват закона, ще могат да го направят лесно. Повече хора ще спазват закона“, сигурен е депутатът. Изглежда, патриотите много държат на тази промяна - Сабанов е внесъл поправка с идентичен текст и в Закона за рибарството и аквакултурите на 12 януари.

В момента според действащото законодателство кметовете на общини имат право да издават разрешения за сеч в земеделски земи на до 5 дървета, но под условие и при наличие на уважителни причини. Премахването на повече от пет дървета става с разрешение на началник на управление „Земеделие“, а отсичането на гори и на отделни дървета в гори се позволява единствено от специалисти с лесовъдско образование по реда на Закона за горите. 

Отпадането на ограниченията на практика легализира възможността за изсичането на близо 4 млн. декара гори, залесени върху земеделски земи, което представлява над 10% от всички български гори, обобщават от инициативата „Зелени закони”. Около 1/3 от земите, които ще обхване поправката, представляват самозалесили се гори на възраст над 50 години, показва анализът на инициативата. Природозащитниците са категорични, че с промените в закона се отваря вратата за поголовна сеч, особено в малките населени места.  

Земеделските земи, върху които са се самозалесили гори или има такива, засадени от предците ни, са 370 хиляди хектара и 3 700 000 декара, посочи пред БНР Александър Дунчев, лесовъд и експерт по горски политики. По думите му това е една десета от всички български гори и близо 5% от всички земеделски земи. „Тоест касае се за огромна площ от територията на България“, заяви той.  

Проучване на общинските практики показва, че няма никакъв проблем с кметовете, службите по земеделие и процедурата за издаване на разрешения. В някои общини обаче под натиска на дърводобивни фирми и на арендатори за субсидии „масово кметове и в момента разрешават изсичането на тези гори“. „В момента тази поправка цели нещо друго, а не облекчаване на процедурата в кметствата", смята Дунчев.  

Държавата от години се опитва да мотивира собствениците на гори в земеделски земи да променят тяхното предназначение. През изминалата година са извършени промени на предназначението от земеделска в горска територия на около 200 хиляди декара земи.  

„Близо 2 400 000 дка или 2/3 от всички гори върху земеделски земи са собственост на общините, което прави кметовете още по-заинтересовани вместо да изискат прехвърлянето на тези гори в горски територии по реда на Закона за горите, направо да издават разрешения за изсичането им с цел реализиране на бързи печалби от дърводобива и получаване на евросубсидии за почистване на земеделски земи. Всичко това за няколко години ще доведе не само до изсичането на стотици хиляди декари гори, но и до наказателни процедури на Европейската комисия поради неспазване на европейските директиви за опазване на биоразнообразието и новите изисквания на ЕК за увеличаване на залесената площ в европейските държави", смятат от екоорганизацията „Зелени закони".