Повече и по-ясни права за пътуващите с влак в ЕС

Повече и по-ясни права за пътуващите с влак в ЕС Снимка: pixabay.com

Временно политическо споразумение за по-големи права за пътуващите с влак.

Парламентът и Съветът на преговарящите постигнаха временно политическо споразумение за по-големи права за пътуващите с влак.

Актуализираното законодателство относно правата на пътниците в железопътния транспорт ще гарантира пренасочване и ще помогне на пътниците, когато има закъснения и отмени, ще подобри достъпа и съдействието на хората с намалена подвижност и ще помогне за създаването на по-специални пространства за велосипеди.

Днес постигнахме важно споразумение за бъдещето на европейския железопътен транспорт. Успяхме да осигурим същите минимални права на пътници в целия ЕС, когато става въпрос за пространства за велосипеди, маршрути, билети и права на пътници с намалена подвижност. Това са важни подобрения в опит да направим пътуването с влак по-удобно“, каза докладчикът Богуслав Либераджийски (S&D, PL).

При закъснения от над 100 минути железопътните оператори ще бъдат задължени да пренасочват пътниците по всякакъв възможен начин и да им помогнат да намерят най-добрите алтернативи, какъвто е случаят с въздушните превозвачи.

Съгласно новите правила железопътните оператори ще трябва да осигурят билети по всички свои маршрути, покривайки всички етапи на пътуването с подобно високо ниво на защита.

Преговорите включват задължение за по-краткосрочно предварително уведомяване и по-добра помощ за хората с увреждания. Пътуващите с намалена подвижност трябва да уведомят оператора за своите планове за пътуване 24 часа предварително (съгласно действащите правила те трябва да уведомят оператора 48 часа предварително).

В опит да осигурят по-устойчива мобилност и удобни алтернативи, всички влакове ще трябва да бъдат оборудвани със специални пространства и стелажи за велосипеди.

Съветът ще приеме позицията си на първо четене, след като и двете институции потвърдят временното споразумение. Парламентът ще гласува официално договорения текст на второ четене.

Договорените правила ще влязат в сила след публикуването им в Официален вестник на ЕС и ще станат приложими 24 месеца по-късно.