През януари 2023 г. общият показател на доверие на потребителите се покачва с 4,0 пункта

През януари 2023 г. общият показател на доверие на потребителите се покачва с 4,0 пункта Снимка: НСИ

Националният статистически институт проведе наблюдение на потребителите през януари 2023 г.

През януари 2023 г. общият показател на доверие на потребителите се покачва с 4,0 пункта спрямо октомври 2022 година, като при населението в градовете увеличението е 4,9 пункта, а при населението в селата - 1,8 пункта.

Фиг. 1. Показател на доверие на потребителите

Мненията на потребителитеза настъпилите промени във финансовото състояние на домакинствата и общата икономическа ситуация в страната през последните дванадесет месеца остават без съществена промяна в сравнение с предходното наблюдение. 

В прогнозите за следващите дванадесет месеца обаче при селското население анкетата регистрира известен песимизъм по отношение на финансовото състояние и леко влошени очаквания за икономическата ситуация, докато при градското население очакванията са по-позитивни.

Относно безработицата в страната през следващите дванадесет месеца, прогнозите се изместват към запазване или незначително намаление, в резултат на което балансовият показател се понижава с 10,5 пункта.

Потребителите считат, че през последните дванадесет месеца тенденцията на покачване на потребителските цени се запазва. Същевременно инфлационните им очаквания за следващите дванадесет месеца са по-слабо изразени.

През януари по-голямата част от потребителите продължават да оценяват икономическата ситуация в страната като неблагоприятна за спестяване. Последната анкета обаче регистрира малко по-позитивна нагласа в намеренията им по отношение на извършването на разходи за „подобрения в дома“ през следващите дванадесет месеца.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: