Покупките от Черния петък се бавят - кой е виновен?

Покупките от Черния петък се бавят - кой е виновен?

Ако покупките от Черния петък или Коледно-новогодишните намаления се бавят, тогава кой е виновен – електронният магазин или куриерът?

Всяка година стотици потребители получават онлайн покупките си от Черния петък и от Коледно-новогодишните намаления със забавяне, често дори от порядъка на месец. Причината е увеличеният брой продажби в този период и невъзможността на електронните търговци и/или на куриерските служби да обработят пратките. Нерядко потребителите са препращани от магазина към куриерското дружество, а то на свой ред ги връща към търговеца, от който са закупили стоките. Така хората губят много време, средства и емоции, и в крайна сметка не са сигурни към кого да отправят исканията си.

В практиката най-често онлайн търговците обещават да доставят поръчките на клиентите в срок до 7 дни, сочи проучване на експертите от онлайн платформата „Ние, потребителите“.

Търговецът от електронния магазин носи изцяло отговорността пратката да пристигне в посочения от него срок. Свързано е с изискването към него за добросъвестност и професионална компетентност, които включват също задължението му да е своевременно информиран и способността му да прецени, че куриерите, с които работи, са или могат да бъдат претоварени в този период. 

Оттам нататък от него се очаква да укаже реалния срок и да уведоми своите потенциални клиенти, че заради кампанията Черен петък или Коледно-новогодишното пазаруване е възможно забавяне в доставките и периодът е удължен на „х“ дни. Дори куриерът, с който е-търговецът работи, да е обявил по-дълъг от обичайния период за доставки, това не отнема отговорността на онлайн магазина да направи това. 

Съгласно Закона за защита на потребителите, ако търговецът не достави стоките в предварително уговорения срок, страните може да се споразумеят за нов, в зависимост от обстоятелствата. При неспазване и него, потребителят има право да развали договора. Така че, ако не получите навреме пратката, а междувременно сте видели нещо по-изгодно, може да си го закупите и да откажете да приемете забавения колет. 

В случай че потребителят е уведомил търговеца преди сключването на договора, че за него е от съществено значение доставката да бъде направена на точно определена дата или най-късно до определена дата и стоките не бъдат доставени в този срок, то той има право незабавно да развали договора. Освен това, той може да претендира за обезщетение или неустойка по общия ред. 

При разваляне на договора в която и да е от хипотезите търговецът е длъжен да възстанови на потребителя без неоправдано забавяне всички платени по него суми. 

Само по себе си деянието на търговеца да посочи срок за доставка и да не го спази може да бъде разглеждано като нелоялна търговска практика не само защото не отговаря на изискванията за добросъвестност и професионална компетентност. В хипотезата, в която за потребителя е важно да получи стоките до или на определена дата, вече говорим за премълчаване на съществена информация от страна на търговеца относно сроковете на доставка с цел увеличаване на продажбите и подиткване на клиента да вземе решение за покупка, каквото в противен случай не би взел, коментират от "Ние, потребителите". 

Комисията за защита на потребителите трябва да докаже нелоялната практика, за която санкцията може да достигне до 50 000 лв. 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: