75% от младежите нямат умения, необходими за започване на работа

75% от младежите нямат умения, необходими за започване на работа

UNICEF и Образователната комисия към ООН призовават за спешни инвестиции за справяне с глобалната криза в обучението и уменията

Почти три четвърти от младежите между 15 и 24 години в 92 държави с налични данни не са в състояние да придобият уменията, необходими за заетост, според нов доклад, публикуван от Комисията по образованието и УНИЦЕФ преди Световния ден на младежките умения.

„Възстановяване на ученето: В крак ли са децата и младежите с развитието на умения?“ (Recovering learning: Are children and youth on track in skills development?) включва анализи на развитието на способности в ранна детска възраст, както и сред деца от начални училища и младежи. Данните подчертават ниски нива на умения сред децата и младежите от всички възрастови групи, като за тези от държавите с нисък доход е най-малко вероятно да придобият уменията, необходими за просперитет, особено в бъдещи възможности за заетост, достойна работа и предприемачество. 

„Едно вдъхновено, квалифицирано поколение от деца и младежи е критично важно за просперитета, напредъка и успеха на обществата и икономиките. Въпреки това мнозинството деца и младежи по целия свят са провалени от образователните си системи, които ги оставят необразовани, невдъхновени и неквалифицирани – перфектната буря за непродуктивност“, казва Директорът по образованието на UNICEF Робърт Дженкинс. „Спешно са необходими инвестиции в рентабилни, доказани решения за бързо обучение и развитие на умения за днешното и бъдещите поколения, за да се преодолее тази криза“.

С високи нива на младежи, непосещаващи училище и ниско придобиване на умения на вторично ниво, страните по света се изправят пред криза на уменията, като болшинството младежи не са подготвени да се включат в днешната работна сила, посочва докладът.

Дълбоките различия между държавите и сред хората от най-бедните общности увеличават неравенствата. В поне една от три страни с нисък доход, над 85 процента от младежите изостават в придобиването на вторични, дигитални и професионални умения, отбелязва документът.

За да дадем на младите хора възможно най-добрия шанс да успеят и да възстановят загубите в учението си заради пандемията, трябва да ги подкрепим цялостно. Но ние не можем да възстановим нещо, което не ние мерим. Трябва да знаем къде се намират децата и младежите в изграждането на набора от умения, които са им необходими, и да следим напредъка им. Затова Комисията по образование, UNICEF, и партньорите работят за преодоляване на критични пропуски в данните, включително по стартирането на Световния часовник на уменията (World Skills Clock), който да помогне да се следи напредъка и да повиши информираността за придобиването на умения от младежите по целия свят, за да можем да насочим спешни действия, за да подготвим това поколение да процъфтява в бъдещето“, казва изпълнителният директор на Комисията по образование Лизбет Стир. 

Данни от 77 държави показват, че по-малко от три-четвърти от децата между 3 и 5 години се развиват правилно в поне три от четирите области на грамотност – математическа, физическа, социално-емоционална, и учене. Мнозинството от децата на около 10-годишна възраст в държавите с ниски и средни доходи не могат да четат и да разбират прост текст. Тези основополагащи умения са градивните елементи за по-нататъшно образование и развитие на умения, посочва докладът.

Основна грамотност и математическа грамотност; преносими умения, включително житейски умения и социално-емоционални умения; цифрови умения, които позволяват на хората да използват и разбират технологиите; специфични професионални умения, които подпомагат вливането в работната сила; и предприемачески умения са от съществено значение за просперитета на децата. Тези умения са критично важни и за развитието на обществата и икономиките.

UNICEF и Комисията по образование призовават правителствата по света да достигнат до всяко дете с качествено образование и да премахнат бариерите, които ги излагат на риск от отпадане; да оценят нивата на учене на децата и да осигурят персонализирани наваксващи часове, за да ускорят догонването; да дават приоритет на основните умения, за да изградят стабилна основа за учене през целия живот; и да подпомагат психо-социалното здраве и благополучие чрез предоставяне на цялостна подкрепа. Докладът очертава необходимостта от по-обширни данни за разликите в уменията сред децата и младите хора от всички възрастови групи.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: