Смъртните случаи през първото тримесечие са се увеличили с 4,3% спрямо 2021 г.

Смъртните случаи през първото тримесечие са се увеличили с 4,3%  спрямо 2021 г. Снимка: pikist.com

Това показват предварителните данни на Националния статистически институт

През първото тримесечие на 2022 г. (1-ва -13-таседмица) броят на умрелите лица е 38434, а коефициентът на обща смъртност - 22.6‰. Смъртността при мъжете е по-висока (24.5‰) в сравнение с тази при жените (20,8‰). Спрямо същия период на 2021 г. смъртните случаи се увеличават с 1 590,или с 4.3%.

Умирания в България по седмици през 2021 и 2022 година (1 - 13 седмица включително)

Най-висока смъртност през първото тримесечие на 2022 г. е регистрирана през 6-тата седмица (7февруари - 13февруари) -3 569, или 27.3 на 1 000 души от средногодишното население. Най-малко смъртни случаи през първото тримесечие на 2022 г. има през 13-тата седмица - 2 254 лица, или 17,2‰.

В двадесет и една области на страната се наблюдава увеличение на абсолютния брой на умрелите лица през първото тримесечие на 2022 г. спрямо същия период на 2021 година. С най-висок прираст са областите Габрово (17,1%), Ямбол (16,0%), Благоевград (14,5%), Ловеч (12,3%) и Русе (12,0). В останалите седем области е налице спад в броя на умрелите лица. С най-голям спад са областите Шумен (-9,1%), Плевен (-6,3%), Кюстендил (-5,1%), Враца (-3,6%) и София (столица)(-3,0%).

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: