Реклама

Реклама

Реклама

1. Всички заявки за реклама - медия планове и рекламни форми, се изпращат на reklama@cash.bg най-късно до 3 работни дни преди датата на стартиране на кампанията.

2. Cash.bg има право да не приеме дадена заявка за реклама, като е длъжен да направи отказа и да формулира основанието за него в срок до 24 часа преди старта на кампанията, ако е спазена т.1.

3. Всеки клиент на рекламните услуги на Cash.bg получава достъп до статистика за хода на кампанията си. Статистиката предлага информация в реално време за броя показвания и кликове на използваните рекламни форми.

4. Рекламата се заплаща авансово преди стартиране на кампанията. 

5. Файлов тип на банерите: JPEG, Flash, PNG, GIF.

6. Рекламите във FLASH формат се подават с .SWF и вграден линк