Каква може да бъде България през 2050 г.: Учебник по бъдеща история

Каква може да бъде България през 2050 г.: Учебник по бъдеща история

Проект на коалицията „За зелен рестарт“ показва как страната ни може да се превърне в зелен, дигитален и иновативен лидер през 2050 г., ако днес се приложат група от спешни мерки. Това съобщава „Грийнпийс“ – България, част от коалицията заедно с MOVE.BG, WWF и „Институт Кръгова икономика”.  

Чрез проекта участниците акцентират отново върху нуждата от спешна промяна на Българския план за възстановяване и устойчивост, чрез който страната ни ще получи допълнителни 12 милиарда от Европа и чието финализиране се планира за края на април. 

В „Учебника по бъдеща история”, издаден от коалиция „За зелен рестарт”, се представят конкретни реформи, чрез които страната ни може да се превърне в един от зелените, дигитални и иновативни лидери в Европа. 

Учебникът се базира на предложения от 50 водещи български специалисти, сред които: 
- Създаване на Фонд за финансова и експертна подкрепа за зелени иновативни малки и средни предприятия с фокус върху тези в начална и активна фаза (startups, scaleups); 
- Приемане на конкретно законодателство и нормативна уредба, които да стимулират производството на енергия за собствени нужди; 
- Въвеждане на реформи за преход от линейна към кръгова икономика чрез преструктурирането на икономическите сектори и подкрепа за въвеждането на иновативни решения от най-ранна фаза на развитието на продуктите и услугите; 
- Създаване на специализиран Климатичен фонд за подкрепа разработването и внедряването на авангардни научни решения за справяне с климатичната криза; 
- Разработване и прилагане на цялостна политика за образование и информираност по темите на устойчивото икономическо развитие в България. 

„Учебник по бъдеща история” показва как България израства от държава, която е скромен новатор със силно ресурсоемка и въглеродно интензивна икономика до една от водещите страни в Европа с развит иновативен и зелен бизнес, защитена природа и щастлив дом на просветени хора, които създават от България проекти и бизнеси, решаващи световни предизвикателства.  

Коалиция „За зелен рестарт”, която е автор на проекта, е създадена през юни 2020 г. Тя е безпрецедентна по своя характер, защото обединява за първи път организации от иновативната екосистема и природозащитни организации. През изминалите девет месеца от съществуването си тя е изработила пет експертни становища с препоръки за подобряване на Националния план за възстановяване и устойчивост. Коалицията организира и редица дискусии, срещи и обучения, подпомагащи зелената и дигитална трансформация на българската икономика и общество.